Zásady ochrany soukromých údajů

Chráníme soukromí všech uživatelů našich stránek.

Správcem Tvých dat je VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Polsko, support@vin-info.com) V případě jakkýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů, jakož i přání předložení pokynů týkajících se Tvých údajů, prosíme o kontakt na výše uvedené e-mailové adrese.

I. Zpracované osobní údaje, účely, právní podklady a doba zpracování

Můžeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat následující typy dat:

- informace o počítači uživatele, jeho návštěvách na Stránce a jeho používání Stránky (zejména: IP adresa, zeměpisná poloha, demografická data, zájmy, typ a verze prohlížeče, operační systém, zdroj odkazu na web, čas zahájení a délka návštěvy, zobrazení Stránky, navigace na stránkách), které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro statistické účely a správu webu i přímý marketing, po dobu ukončení těchto činností nebo účinné námitky, s Tvým souhlasem s využitím profilování do doby jeho zrušení;

- informace nezbytné pro poskytování služeb dostupných na Stránce (zejména: e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa, DIČ, číslo bankovního účtu, číslo transakce, obsah košíku) a informace týkající se registrace na Stránce (zejména e-mailová adresa, přihlašovací jméno, heslo), které zpracováváme na základě smlouvy popsané v Podmínkách, s cílem uzavření, plnění a ukončení po dobu trvání smlouvy a na dobu trvání smlouvy a na základě našich oprávněných zájmů za účelem uplatnění nároků souvisejících se smlouvou a zajištění osobních údajů uživatelů stránek poskytnutých při registraci, a to po dobu do 6 let od roku, ve kterém byla smlouva uzavřena nebo ukončena, nebo ohlášen účinný nesouhlas, ale ne dříve než do splnění nároků souvisejících se smlouvou a do uplynutí promlčecí lhůty, a na základě našich právních závazků vyplývajících ze zákona o účetnictví a daňovém zákoníku na období uvedená v těchto zákonech (v současné době podle čl. 74 zákona o účetnictví a čl. 32 § 1 Daňových předpisů období 5 let od začátku roku následujícího po účetním období ke kterému se údaje vztahují);

- informace týkající se předplatného informačních služeb na Stránce, zejména e-mailových zpravodajů (e-mailová adresa) na základě vašeho souhlasu po dobu trvání těchto služeb nebo do odvolání souhlasu;

- informace nezbytné pro komunikaci (zejména e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo a obsah korespondence), které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů s cílem komunikace s Tebou i pro ochranu před nároky po dobu až 6 let od roku ve kterých byla ukončena korespondence nebo ohlášena účinný nesouhlas.

Ia. Automatizované rozhodování s profilováním

Tvoje údaje, které zpracováváme, můžeme použít my nebo naši partneři k použití automatizovaného rozhodování a to pouze k propagaci našich služeb na jiných webových stránkách. Je založeno na tom, že naši partneři, kteří nám poskytují reklamní služby, mohou vytvářet tzv. profil Tvých zájmů a zobrazovat Ti na webových stránkách třetích stran reklamy pomocí našich souborů cookie nebo podobných technologií, protože jsi tyto služby využil nebo navštívili náši Stránku. Můžeš však být profilován pouze na základě Tvého dobrovolného souhlasu, o který žádáme při návštěvě naší Stránky. Pokud ho nedáš, nebudeš profilován. Svůj souhlas s profilováním můžeš kdykoli odvolat tak, že nás informujeteš e-mailem nebo v nastavení svého účtu na webové stránce, pokud jej máš, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

II. Soubory cookie

Web používá soubory nazvané cookie, které nám umožňují přizpůsobit Stránku potřebám jeho uživatelů díky vývoji a analýze statistik o jejich využívání webu. Tyto statistiky se netýkají osobních údajů uživatelů Stránky.

Soubor cookie obsahuje informace zaslané webovým serverem do prohlížeče, který je uložen v tomto prohlížeči. Tato informace se poté odešle zpět na server pokaždé, když prohlížeč otevře stránku z tohoto serveru. To umožňuje serveru identifikovat a sledovat prohlížeč.

Tento web používá „relační“ i „trvalé“ soubory cookie. Web používá relační cookies k sledování uživatelů pomocí Stránky. Stránka používá trvalé cookies k rozpoznání návštěvníků tohoto webu.

Relační soubory cookie jsou odstraněny z počítače uživatele při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstanou v počítači, dokud je neodstraníš nebo dokud nevyprší jejich platnost.

Google Analytics používáme k analýze využití Stránky uživatelem. Google Analytics pomocí souborů cookie uložených v počítačích uživatelů sestavuje statistické informace a další informace o používání Stránky. Tyto informace o Stránce se používají k přípravě zpráv o používání Stránky. Google tyto informace ukládá. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Třetí strany, zejména naši inzerenti nebo platební služby, které s námi spolupracují, mohou také používat cookies ve vztahu k uživatelům Stránky za podmínek stanovených na jejich webových stránkách.

Souhlas s používáním cookies na naší Stránce je vyjádřený prostřednictvím nastavení, které vybereš v prohlížeči. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout jakékoli cookies nebo cookies třetích stran. Například v Internet Exploreru můžete odmítnout všechny cookies kliknutím na „Nástroje“ /„Možnosti Internetu“/„Soukromí“ a výběrem „Blokovat všechny cookies“. Odmítnutí souborů cookie však může bránit používání webových stránek nebo dokonce zabránit jejich používání.

III. Příjemci dat

Naši zaměstnanci a spolupracovníci mohou mít přístup k uživatelským datům, pokud je to oprávněné k dosažení účelů stanovených v současných Zásadách ochrany osobních údajů a jsou povinni tato data řádně chránit.

Tvoje data můžeme sdělit subjektům, s nimiž spolupracujeme a které tyto údaje zpracovávají naším jménem (příjemci dat), vykonávající činnosti v oblastech: účetnictví, IT, hostingu, statistiky, marketingu, internetových vyhledávačů a sociálních sítí.

Data mohou být přenášena mimo EU, ale pouze do zemí nebo subjektů schválených unijním právem, zejména do subjektů USA, na které se vztahuje program Štít soukromí (Privacy Shield, viz https://www.privacyshield.gov/).

Kromě toho můžeme uživatelská data předávat veřejným subjektům pouze v rozsahu požadovaném platnými zákony.

IV. Uživatelská práva

Jako uživatel Stránky máš právo na přístup k osobním údajům, které se Tě týkají, na jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování a na protest proti jejich zpracování, jakož i na přenos těchto údajů. V tomto případě nás kontaktuj prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy nebo změň nastavení svého účtu na Stránce, pokud ho máš.

Jako uživatel Stránky máš právo podat stížnost na naše činnosti týkající se zpracování Tvých osobních údajů předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v Polsku nebo jeho protějšku v jiné zemi EU, podle Tvého obvyklého pobytu, práce nebo místa údajného porušení.

V. Zabezpečení dat

Používáme vhodné technické a organizační zabezpečení, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně uživatelských dat.

Data, která nám poskytli uživatelé, ukládáme na naše zabezpečené servery (chráněné hesly a firewallem). Všechny elektronické transakce a přenosy důvěrných dat jsou prováděny pomocí technologie SSL.

Zdůrazňujeme, že přenos dat na internetu je v zásadě vystaven nebezpečí. K ochraně vašich osobních údajů však používáme různé typy opatření. Pokud nám chceš dát podněty k zabezpečení, doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám poslat e-mail.

Uživatelé jsou zodpovědní za zajištění důvěrnosti svých vlastních hesel a dalších údajů, které by neměli sdělovat třetím stranám. Nikdy nepožádáme uživatele, aby nám poskytli svá hesla (kromě přihlášení na web).

VI. Stránky třetích stran

Stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme odpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy používané na webech třetích stran. Tyto webové stránky, zejména jejich obsah a odkazy na ně, mohou podléhat neustálým změnám a musí mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a další předpisy, které je třeba si přečíst. Chráníme soukromí všech uživatelů naší Stránky.