Co to je VIN?

VIN (Vehicle Identification Number) neboli ČÍSLO KAROSÉRIE je složená množina znaků, která je výrobcem přidělena vozidlu za účelem identifikace. Existuje norma ISO 3779 - 1983, která určuje obsah a formát identifikačního čísla vozidla, takže se může vytvořit jednotný systém identifikačních čísel vozidel pro celý svět.

Tabliczka znamionowa

VIN se skládá se ze tří částí:

WMI - světový kód výrobce – představuje kód přidělený producentovi, za účelem jeho identifikace. Kód se skládá ze 3 znaků (písmen nebo číslic), které přiděluje příslušný úřad země, v němž se nachází sídlo výrobce po dohodě s mezinárodní organizací pro normalizaci ISO nebo její pobočkou v zemi.

VDS - popisný kód vozidla – skládající se ze šesti znaků označující obecný popis a charakteristiku vozidla. Výrobce si sám určuje znaky, jejich pořadí a význam. Pozice, které výrobce nepoužívá, jsou vyplněny jím určenými znaky bez konkrétního významu.

VIS - pořadové výrobní číslo, sériové číslo – posledních osm znaků, přičemž poslední čtyři jsou číslice. Pokud výrobce má v úmyslu uvádět rok výroby nebo výrobní závod, doporučuje se, aby se rok výroby uváděl na prvním místě a výrobní závod na druhé pozici VIS. „Rokem“ se chápe kalendářní rok, v němž bylo vozidlo vyrobeno nebo modelový rok vozidla podle zásad, které si stanovil výrobce.

VIN je alfanumerický řetězec s výjimkou posledních čtyř znaků. Je možné používat následující velká písmena latinské abecedy a arabské číslice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Výrobcům se povoluje přidávat znaky oddělující části VIN, WIM, VIS, pokud to nejsou výše uvedené znaky ani znaky, které by se mohly s výše uvedenými plést. Oddělovače se však nesmějí používat v dokladech. VIN umístěný na vozidle nebo uvnitř by měl být uveden na jednom nebo ve dvou řádcích bez mezer, přičemž celistvost jednotlivých tří členů VIN – WIM, VDS, VIS – nesmí být porušena. V dokladech se má VIN uvádět na jedné řádce bez přerušení.

Popis pojmu a významu VIN je uveden na základě normy ISO 3779 (1983).

Kde VIN najdu?

Fyzické číslo karosérie se dá nejsnáze najít na výrobním štítku. Ten se zpravidla nachází na vnitřní straně přední stěny hned vedle dveří nebo na schůdcích prvních dveří.