Průvodce sestavou

Sekce sestavy

Každá sestava VIN-INFO se skládá z následujících sekcí:

1. Záhlaví sestavy

Hlavička sestavy obsahuje základní označení zjišťování vozidla (logotyp značky a model).

raport identyfikacja

2. Informace o vozidle

Obsahuje základní informace o zjišťovaném vozidle (např. značka, model, druh paliva, rok výroby). V závislosti na tom, co výrobce zakódoval do čísla VIN, se v této sekci může zobrazovat více informací. Tyto informace se dekódují zadarmo a jsou vidět celé jak před koupí sestavy, tak i v placené sestavě.

Tato sekce může obsahovat také informace o roku výroby a/nebo modelovém roku vozidla. Rok výroby určuje datum vyrobení konkrétního exempláře, převzetí definitivní kontrolou a předání do skladu hotových výrobků. Kryje se s kalendářním rokem. Modelový rok je období, v němž se vyráběla vozidla se stejnými charakteristickými vlastnostmi. Začíná zpravidla v czeovině kalendářního roku a končí v czeovině následujícího kalendářního roku. Modelový rok se používá z marketingových důvodů.

sestavu VIN-INFO informaci vozidla

3. Historie škody

Tato část obsahuje chronologicky seřazený seznam poškozených vozidel. Každý záznam obsahuje následující informace:

  • datum
  • země
  • hodnota škody v eurech
  • stav poškození (např. úplná ztráta)
sestavu VIN-INFO skody vozidla

4. Najeté kilometry

Obsahuje chronologický seznam známých odečtů najetých kilometrů vozidla. Tyto odečty mohou obsahovat údaje z prohlídek, registrací, od pojišťovny, z internetových aukcí, autorizovaných servisních středisek, od dalších institucí, s nimiž sczeupracujeme. Jelikož nemůžeme mít naprostou jistotu ohledně kvality odečtů stavu tachometru, pochybnosti zájemce by měly vzbudit veškeré odchylky od chronologie přibývání najetých kilometrů v průběhu času. Vzhledem k neexistenci právních předpisů ve věci takovýchto odečtů nemůže sestava představovat podklady k uplatňování jakýchkoliv nároků z důvodu úmyslného falšování počtu najetých kilometrů nebo chybných odečtů provedených nějakou institucí nebo nesprávné prezentaci stavu odečtu tachometru v sestavě. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné záznamy, tak se najeté kilometry neobjeví ani na placené sestavě.

sestavu VIN-INFO najeto vozidla

5. Historie zjišťování

Obsahuje informace o zjišťování daného čísla VIN na našem serveru. Také je možný náhled historie zjišťování na mapě. Informace obsažené v této sekci mají napovědět potenciálnímu nabyvateli, jak zajímavá je nabídka vyjádřená počtem zájemcům a geografickým okruhem lidí ověřujících vozidlo na našem webu.

sestavu VIN-INFO history kontroly

6. Databáze kradených vozidel

Obsahuje rejstřík ověřování vozidla v národních databázích hledaných vozidel. Okruh institucí, s nimiž sczeupracujeme v této oblasti, se neustále rozšiřuje a aktuální počet a místo zjišťování, zda vozidlo nefiguruje jako kradené, se zobrazuje před koupí sestavy. Obavy kupce by měla vzbudit přítomnost vozidla v kterékoliv databázi, avšak nenalezení vozidla v seznamech kradených vozidel nezprošťuje zájemce důkladné kontroly vozidla v jiných seznamech a nemůže být základem k uplatňování právních nároků na vozidlo. Počet zjišťování zobrazovaný před koupí sestavy ukazuje, v kolika databázích se bude vozidlo po koupi zjišťovat a závisí na momentální dostupnosti národních databází a zahraničních partnerů našeho webu.

sestavu VIN-INFO kradenych vozidel

7. Výrobní vady

Obsahuje seznam upozornění publikovaných výrobcem vozidla ohledně výrobních vad zjištěných v některých výrobních sériích. Pokud producent zveřejnil výzvu k návštěvě servisu kvůli komponentám vozidel a zjišťované vozidlo patří do tohoto okruhu, uživatel v sestavě nalezne informace o možné závadě.

sestavu VIN-INFO volejte servis

8. Výrobce vozidla

Zde se nacházejí informace o výrobci vozidla, které mohou obsahovat adresu, výrobní závod vozidla, informace o továrnách producenta atp. Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla, ale značky a/nebo modelu tohoto vozidla.

sestavu VIN-INFO dat vyrobce

9. Snímky vozidla

Obsahuje fotogalerii zjišťovaného vozidla. Sady snímků jsou seskupeny podle data jejich publikace. V jistých případech se snímky vozidla mohou opakovat, zpřístupnil-li majitel stejné snímky různým institucím. Pro potenciálního nabyvatele může být nápovědou už jen ta skutečnost, že představované vozidlo se delší dobu neúspěšně nabízí na prodej. V mnoha případech se na snímcích nachází poškozené vozidlo, které se prodává jako nebourané. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné snímky, tak se ani na placené sestavě neobjeví.

sestavu VIN-INFO fotodokumentace

Věříme, že historie vozidel VIN-INFO je nejkomplexnější zpráva, která vychází z Expertního systému VIN-INFO, generuje data od vládních institucí, neziskových organizací, obchodních partnerů, veřejných údajů a informací spolu s Veřejné zdroje dostupné přes internet. Je však důležité si uvědomit, že odborný systém VIN-INFO by měl být považován pouze za pomocný nástroj a nemůže být základem pro žádné nároky. Konečná zpráva o historii vozidla by měla být vždy ověřována a porovnána se skutečným stavem vozidla a obsahem dokumentace vozidla.

Množství dat dostupných v každé části sestavy je založeno na konkrétním VIN a zobrazuje se před nákupem sestavy. Údaje uvedené ve Zprávách o historii vozidla jsou kompilací informací shromážděných systémem VIN-INFO Expert System, a proto mohou zkopírovat chyby zdrojů. VIN-INFO vynakládá veškeré úsilí, aby systém provedl logickou a úplnou analýzu dat a překlad do jiných jazyků, a to podle všech pravidel gramatiky. Nicméně vzhledem k tomu, že proces je automatizován, mohou výsledky obsahovat slova v cizích jazycích nebo jazykové chyby.


* Rozsah dat dostupných v každé sekci sestavy záleží na zjišťovaném VIN a je uveden před koupí sestavou.