Příručka hlášení služeb

Průvodce servisní zprávou

Zpráva o historii vozidla je nedocenitelným zdrojem informací, který Vás může například ochránit před koupí poškozeného vozidla. Kromě historie vozidla jsou však důležité i otázky související s užíváním vozidla. Právě proto vznikl Seznam servisních úkonů jako souhrn všech dostupných údajů na téma daného automobilu.

Seznam servisních úkonů vznikl jakožto odpověď na potřeby našich klientů, jako seznam shromažďující informace o vozidle a jako podpora při koupi vozidla.

Každé neoprávněně používané vozidlo vystavuje budoucícho kupujícího dodatečným výdajům, o kterých by měl při nákupu vědět.

Přitahuje nás atraktivní cena, počet najetých kilometrů ve srovnání s rokem výroby, ale častokrát si neuvědomujeme, že mohly být použity na výrobu daného automobilu levnější součástky, které mohou způsobit vážnou a nákladnou poruchu.

Při tvorbě seznamu servisních úkonů jsme se zaměřili na dva stěžejní aspekty:

  • Servisní úkony, které měly být u daného automobilu provedeny už v minulosti
  • Servisní úkony,které bude nezbytné provést při dalším užívání vozidla.

Tyto úkony byly vyvinuty na základě mnohaletých zkušeností mechaniků a na základě seznamu poruch charakteristických pro daný model vozidla.

Obeznámení se Seznamem servisních úkonů před zakoupením automobilu umožní odhadnout skutečné náklady s ohledem na nákup vozidla, jeho spotřebu a další nezbytné servisní práce

Servisní zpráva se skládá z následujících částí:

Úvodní titulek

Úvodní titulek obsahuje zakládní označení kontrolovaného vozidla (logotyp a model značky).

Dále je uveden typ paliva a počet najetých kilometrů

sa-report-icon

Následuje seznam servisních úkonů v chronologickém pořadí

Je možné jej užít v různých časových obdobích a v různých etapách užití vozidla V další části jsou uvedeny všechny servisní postupy, které jsme poskytli námi kontrolovanému vozidlu

sa-report-icon

Během každého roku, kdy vozidlo užíváte, naleznete tipy, co by bylo dobré ve vašem vozidle vyměnit a jaké opravy by měly být provedeny

I do budoucna můžete počítat s aktualizovaným seznamem potřebných servisních zásahů, které jsou nezbytné pro vaše vozidlo

sa-report-icon

Výhody plynoucí ze servisních úkonů:

  • Položky ze servisní knihy porovnáte s těmi ze Seznamu servisních úkonů
  • Získáte zákaznickou kartu na vyjednávání o ceně v případě, že nebude třeba oprava
  • Získáte informace o dodatečných nákladech, které bude třeba vynaložit během dalšího provozu vozidla, díky čemuž poznáte reálnou nákupní cenu automobilu.
  • Vyhodnotíte ziskovost při nákupu vozidla.